logo
border-address-top
Dr Joos Vereertbrugghen
Dr Albert Van den Bruel

Stationsstraat 85
1861 Wolvertem
Tel: O2 270 11 55
border-address-bottom

Raadplegingen

Je kan bij ons enkel na afspraak terecht.
Breng steeds uw SIS-kaart, eID en een vignet van de mutualiteit mee.

Hoe een afspraak maken?

Ofwel online: 24u/24u (Indien er online geen vrije momenten meer zijn,kan je best even bellen. Niet alle uren worden vrijgegeven op het net.)  Een afspraak maak je door in de agenda op het gewenste vrije groene vakje (=vrij consultatiemoment) te klikken en nadien je naam en voornaam in te vullen.  Deze afspraak dien je nadien te bevestigen. Vul je e-mailadres in als je een bevestiging wenst per mail.  Indien je online een moment kiest, kan je ook kort toelichten waarvoor je komt . Deze gegevens kunnen door andere patiënten niet gelezen worden.
Je hoeft geen paswoord te gebruiken om een afspraak te maken.  Het paswoord dient enkel om bestaande afspraken te wijzigen

Ofwel telefonisch: uitsluitend tijdens de consultatie-uren
Bel liefst in het begin van de consultatie
d.w.z. 's morgens tussen 8 u en 9u
 's middags tussen 14u en 15 u
 's avonds tussen 17u en 18u

Uitsluitend telefonisch
voor  -spoedgevallen
-kleine ingrepen
-preoperatief onderzoek
-verzekeringsonderzoek,
-invullen formulieren voor tegemoetkomingen , parkeerkaarten

huisbezoeken

Huisbezoeken zijn hoofdzakelijk bedoeld voor mensen die zich tengevolge van ziekte niet kunnen verplaatsen. De dokter is in het kabinet het best voorzien om je te onderzoeken.

Gelieve de huisbezoeken telefonisch aan te vragen tussen 8u en 10u.
Bij dringende gevallen bel je dadelijk.

Attesten/voorschriften

Voor attesten of voorschriften maak je een afspraak op de consultatie. Uw arts voorziet bij de consultatie voldoende voorschriften tot aan het volgend nazicht.  Voor een attest sportmedische keuring wordt een consultatie voorzien waarbij vanaf de leeftijd van 14 jaar tevens een electrocardiogram aangewezen is.  Hiervoor maakt U ook best telefonisch een afspraak.

Belmoment

Voor korte bespreking van laboresultaten of toelichtingen kan je bellen op het einde van de raadplegingen d.w.z.

in de voormiddag tussen 10u en 11u
in de namiddag tussen 15u en 16u
's avonds tussen 18u en 19u 

Bel enkel indien noodzakelijk en hou deze gesprekken kort zodat de patiënten die op consultatie komen niet onnodig gestoord worden.


Enkele afspraken voor een vlotte consultatie


-indien je een afspraak wil voor meerdere personen, leg dan voor elke persoon een afspraakmoment vast.

-indien je een afspraak niet kan nakomen , verwittig dan tijdig, ten laatste de dag voordien,  ook wanneer je online gereserveerd hebt of wanneer je je afspraak wenst te wijzigen.  bij  niet  verwittigen zal een consultatie worden aangerekend.

-gelieve tijdig aanwezig te zijn op je afspraak

-laat je GSM even uit voor een rustig verloop van de raadpleging.

 

Wachtdienst

Indien je tijdens het weekend of 's nachts voor een dringend geval een dokter wenst te raadplegen, gelieve dan te bellen naar het centraal wachtnummer: 02 269 34 54
De wachtdienst is verzekerd van vrijdagavond 19 u tot maandagmorgen 8 u en elke weekdag van 20u tot 8 u .


Afspraakuren:

Uw artsen zullen raadplegingen houden op volgende uren:

Ma: 8-11u Dr. Vereertbrugghen
14-16u Dr. Van den Bruel
17-19u Dr. Van den Bruel

Di: 8-11u Dr. Van den Bruel
17-19u Dr. Vereertbrugghen

Wo: 8-11u Dr. Van den Bruel
14-16u Dr. Van den Bruel
17-19u Dr. Vereertbrugghen

Do: 8-11u Dr. Vereertbrugghen
17-19u Dr. Vanden Bruel

Vr: 8-11u Dr. Vanden Bruel
14-16u Dr. Vereertbrugghen
17-19u Dr. Vereertbrugghen

Za: 9-11u

        elke 1ste, 3de en 5de zaterdag         Dr. Vereertbrugghen

elke 2de en 4de zaterdag Dr. Van den Bruel

Daarbuiten kunnen, indien nodig, op andere uren afspraken vastgelegd worden.

Dr. Vereertbrugghen en Dr.Van den Bruel werken in groepsverband, dit houdt in dat:

-zij bij afwezigheid van de andere arts (verlof, ziekte of bijscholingsactiviteiten) zoveel mogelijk diens raadpleging overnemen.

-zij steeds over de nodige medische informatie beschikken om je verder te helpen.

-indien je bij één van de artsen een GMD (Globaal Medisch Dossier) hebt laten aanmaken, je ook bij zijn collega dezelfde verhoogde terugbetaling geniet.

De tarieven voor de raadpleging en huisbezoeken werden aangepast op 1/2/2014 volgens de  RIZIV overeenkomsten  en in samenspraak met de wachtkring MEISE

raadpleging overdag: 25 euro

raadpleging avond : 29 euro (het supplement wordt terugbetaald indien u een GMD heeft)

raadpleging zaterdag: 37 euro (het supplement wordt terugbetaald door de mutualiteit)

huisbezoek: 37 euro

U KAN BETALEN MET BANCONTACT 

Personen die misbruik maken van deze agenda worden opgespoord en gerechtelijk vervolgd.
Alle patiëntgegevens zijn vertrouwelijk en worden enkel door de behandelende geneesheer gebruikt.

Agenda en website Sanmax ©